รางวัล


 • Received a t-shirt and special souvenirs.

 • Participated in a Mentoring Session with high-level Microsoft executives.

 • Had the opportunity to be selected as a Microsoft Learn Student Ambassador for students, with $150 worth of Microsoft Azure credits per month.

 • Had the opportunity to participate in the Microsoft for Startups Founders Hub program, with up to $150,000 worth of Microsoft Azure credits.

 • Had the opportunity to share knowledge in Microsoft events and developer seminars.


 • ได้รับเสื้อยืดและของที่ระลึกสุดพิเศษ

 • ได้เข้าร่วม Mentoring Session กับผู้บริหารระดับสูงของ Microsoft

 • โอกาสได้รับการคัดเลือกเป็น Microsoft Learn Student Ambassadors สำหรับนักศึกษา พร้อมเครดิต Microsoft Azure มูลค่า $150 ต่อเดือน

 • โอกาสได้รับการเข้าร่วมโครงการ Microsoft for Startups Founders Hub พร้อมเครดิต Microsoft Azure มูลค่าสูงถึง $150,000

 • โอกาสได้ร่วมเผยแพร่ความรู้ในงานกิจกรรมของ Microsoft และงานสัมมนาสำหรับนักพัฒนาอื่น ๆ


 • ได้รับเสื้อยืดและของที่ระลึกสุดพิเศษ

 • ได้เข้าร่วม Mentoring Session กับผู้บริหารระดับสูงของ Microsoft

 • โอกาสได้รับการคัดเลือกเป็น Microsoft Learn Student Ambassadors สำหรับนักศึกษา พร้อมเครดิต Microsoft Azure มูลค่า $150 ต่อเดือน

 • โอกาสได้รับการเข้าร่วมโครงการ Microsoft for Startups Founders Hub พร้อมเครดิต Microsoft Azure มูลค่าสูงถึง $150,000

 • โอกาสได้ร่วมเผยแพร่ความรู้ในงานกิจกรรมของ Microsoft และงานสัมมนาสำหรับนักพัฒนาอื่น ๆ

Received a prize money of 100,000 baht and invested mainly in Retail, E-commerce, and Insurance technologies.

เงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมลงทุนในเทคโนโลยี Retail, E-commerce, Insurance เป็นหลัก

เงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมลงทุนในเทคโนโลยี Retail, E-commerce, Insurance เป็นหลัก


 • ได้รับเสื้อยืดและของที่ระลึกสุดพิเศษ

 • ได้เข้าร่วม Mentoring Session กับผู้บริหารระดับสูงของ Microsoft

 • โอกาสได้รับการคัดเลือกเป็น Microsoft Learn Student Ambassadors สำหรับนักศึกษา พร้อมเครดิต Microsoft Azure มูลค่า $150 ต่อเดือน

 • โอกาสได้รับการเข้าร่วมโครงการ Microsoft for Startups Founders Hub พร้อมเครดิต Microsoft Azure มูลค่าสูงถึง $150,000

 • โอกาสได้ร่วมเผยแพร่ความรู้ในงานกิจกรรมของ Microsoft และงานสัมมนาสำหรับนักพัฒนาอื่น ๆ

สมทบเงินรางวัล 70,000 บาทกับผู้ชนะในหมวด "Transportation & Communication" ให้คำแนะนำความรู้ด้านโลจิสติก พร้อมรับเข้าเป็นทีม สามารถให้คำแนะนำสำหรับโจทย์ที่เป็น pain point

เงินรางวัล 50,000 บาท

โอกาสลงทุนทีมที่มีศักยภาพ สามารถ scale ต่อได้

โอกาสซัพพอร์ท connection กับ professionals และส่วนของการ investment ใน stage ถัดมา

โอกาสลงทุนทั้ง in kind ด้าน employment ด้าน development และ commercial และ in cash พร้อมลงทุนในทีมที่เกี่ยวกับ healthcare

เงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมลงทุนในเทคโนโลยี Retail, E-commerce, Insurance เป็นหลัก

Winner of Winners

Package การใช้งาน EX10 ทั้ง 3 Product

 • EX10 Chat Center (Advance) 1 ปี มูลค่า 98,500 บาท

 • EX10 CRM (Advance) 1 ปี มูลค่า 98,500 บาท

 • EX10 CDP (Professional) 1 ปี มูลค่า 120,000 บาท


Winner ของแต่ละหมวด ทั้ง 9 หมวด

 • EX10 CDP (Professional) 1 ปี มูลค่า 120,000 บาท


รวมมูลค่ากว่า 1,397,000 บาท

โอกาสลงทุน มีทีม Venture รองรับ และดันให้เป็น start up รองรับทุก stage

สำหรับ 9 ทีมที่ชนะจาก 9 หมวด ได้ fast track ไปที่ growth stage ได้เลย โอกาสร่วมงานกับ depa มากขึ้น มีการสนับสนุนด้าน connection ของภาครัฐ

โอกาสสนับสนุนทีมที่เข้าตา LINE Developers Thailand อย่างเต็มที่

โอกาสเป็น start incubator เป็น mentor ให้คำแนะนำ ให้ investor สนใจ

Winner of Winners

EX10 package consisting of all 3 products

 • EX10 Chat Center (Advance) for 1 year with a value of 98,500 baht.

 • EX10 CRM (Advance) for 1 year with a value of 98,500 baht.

 • EX10 CDP (Professional) for 1 year with a value of 120,000 baht.


Winners of each of the 9 categories

 • EX10 CDP (Professional) for 1 year with a value of 120,000 baht.


Total value is over 1,397,000 baht.

Winner of Winners

Package การใช้งาน EX10 ทั้ง 3 Product

 • EX10 Chat Center (Advance) 1 ปี มูลค่า 98,500 บาท

 • EX10 CRM (Advance) 1 ปี มูลค่า 98,500 บาท

 • EX10 CDP (Professional) 1 ปี มูลค่า 120,000 บาท


Winner ของแต่ละหมวด ทั้ง 9 หมวด

 • EX10 CDP (Professional) 1 ปี มูลค่า 120,000 บาท


รวมมูลค่ากว่า 1,397,000 บาท

Winner of Winners

Package การใช้งาน EX10 ทั้ง 3 Product

 • EX10 Chat Center (Advance) 1 ปี มูลค่า 98,500 บาท

 • EX10 CRM (Advance) 1 ปี มูลค่า 98,500 บาท

 • EX10 CDP (Professional) 1 ปี มูลค่า 120,000 บาท


Winner ของแต่ละหมวด ทั้ง 9 หมวด

 • EX10 CDP (Professional) 1 ปี มูลค่า 120,000 บาท


รวมมูลค่ากว่า 1,397,000 บาท

Received a prize money of 70,000 baht for "Transportation & Communication"

providing advice on logistics knowledge and being part of the team, and also being able to provide advice for pain point problems.

สมทบเงินรางวัล 70,000 บาทกับผู้ชนะในหมวด "Transportation & Communication" ให้คำแนะนำความรู้ด้านโลจิสติก พร้อมรับเข้าเป็นทีม สามารถให้คำแนะนำสำหรับโจทย์ที่เป็น pain point

สมทบเงินรางวัล 70,000 บาทกับผู้ชนะในหมวด "Transportation & Communication" ให้คำแนะนำความรู้ด้านโลจิสติก พร้อมรับเข้าเป็นทีม สามารถให้คำแนะนำสำหรับโจทย์ที่เป็น pain point

Received a prize money of 50,000 baht.

เงินรางวัล 50,000 บาท

เงินรางวัล 50,000 บาท

Opportunities for investment with a venture team that supports and drives startups in every stage.

โอกาสลงทุน มีทีม Venture รองรับ และดันให้เป็น start up รองรับทุก stage

โอกาสลงทุน มีทีม Venture รองรับ และดันให้เป็น start up รองรับทุก stage

For the 9 winning teams from the 9 categories, they will have a fast track to the growth stage and have more opportunities to collaborate with DEPA. There will be support in terms of connections from the government sector.

สำหรับ 9 ทีมที่ชนะจาก 9 หมวด ได้ fast track ไปที่ growth stage ได้เลย โอกาสร่วมงานกับ depa มากขึ้น มีการสนับสนุนด้าน connection ของภาครัฐ

สำหรับ 9 ทีมที่ชนะจาก 9 หมวด ได้ fast track ไปที่ growth stage ได้เลย โอกาสร่วมงานกับ depa มากขึ้น มีการสนับสนุนด้าน connection ของภาครัฐ

Opportunity for investment in teams with potential for scalable growth.

โอกาสลงทุนทีมที่มีศักยภาพ สามารถ scale ต่อได้

โอกาสลงทุนทีมที่มีศักยภาพ สามารถ scale ต่อได้

Opportunities for support in connecting with professionals and investment for the next stage.

โอกาสซัพพอร์ท connection กับ professionals และส่วนของการ investment ใน stage ถัดมา

โอกาสซัพพอร์ท connection กับ professionals และส่วนของการ investment ใน stage ถัดมา

Full support opportunity for teams participating in LINE Developers Thailand.

โอกาสสนับสนุนทีมที่เข้าตา LINE Developers Thailand อย่างเต็มที่

โอกาสสนับสนุนทีมที่เข้าตา LINE Developers Thailand อย่างเต็มที่

Opportunities for investment, both in-kind such as employment, development support and commercial, as well as in cash, for teams related to healthcare.

โอกาสลงทุนทั้ง in kind ด้าน employment ด้าน development และ commercial และ in cash พร้อมลงทุนในทีมที่เกี่ยวกับ healthcare

โอกาสลงทุนทั้ง in kind ด้าน employment ด้าน development และ commercial และ in cash พร้อมลงทุนในทีมที่เกี่ยวกับ healthcare

Opportunities to become a start incubator and mentor to provide guidance and attract investors.

โอกาสเป็น start incubator เป็น mentor ให้คำแนะนำ ให้ investor สนใจ

โอกาสเป็น start incubator เป็น mentor ให้คำแนะนำ ให้ investor สนใจ

สมัครเข้าแข่งขัน

สมัครเข้าแข่งขัน

สมัครเข้าแข่งขัน

Line Official Account

Line Official Account

Line Official Account

© Botnoi Group Co., Ltd. 2023