กติกาการแข่งขัน

กฎกติกาการสมัครเข้าร่วมแข่งขันรอบคัดเลือก เพื่อหาผู้เข้ารอบ 80 ทีม

 • การแข่งขันแบ่งออกเป็น ประเภทสำหรับบุคคลทั่วไป และ ประเภทสำหรับนักเรียน

 • ร่วมเสนอไอเดียเจ๋ง ๆ ที่คิดว่าสามารถช่วยเหลือหรือพัฒนาธุรกิจต่าง ๆสิ่งที่ผู้ผ่านเข้ารอบคัดเลือกจะได้รับ
1. รับ Certificate จาก BOTNOI

2. ได้ฝึกอบรมฟรีจากเหล่า tech company ชื่อดัง เช่น Microsoft BOTNOI LINE EX10

3. ได้เจอกูรู business partner เช่น FWD BDMS DEPA etc.

4. มีการช่วย matching หาเพื่อนร่วม hack ในรอบถัดไป เพื่อลุ้นเงินรางวัลกฎกติกาการแข่งขันรอบไฟนอล

 • สร้างแอป/เว็บ/แพลตฟอร์ม/ปลั๊กอิน/ส่วนเสริม/โซลูชันที่มี AI เป็นส่วนหนึ่ง เพื่อแก้ปัญหาทางธุรกิจในอุตสาหกรรมที่คุณเลือก

 • การใช้บริการ OpenAI จะต้องรวมอยู่ในข้อเสนอโครงการหรือโซลูชัน

 • การใช้บริการ Microsoft Azure จะต้องรวมอยู่ในข้อเสนอโครงการหรือโซลูชัน โดยต้องมีอย่างน้อยหนึ่งบริการ

 • การใช้บริการอื่น ๆ นอก OpenAI และ Microsoft Azure ทำได้ไม่จำกัด และสามารถใช้ร่วมกับข้อเสนอโครงการหรือโซลูชันได้


กติกาการแข่งขัน

กติกาการแข่งขัน

กฎกติกาการสมัครเข้าร่วมแข่งขันรอบคัดเลือก เพื่อหาผู้เข้ารอบ 80 ทีม

 • การแข่งขันแบ่งออกเป็น ประเภทสำหรับบุคคลทั่วไป และ ประเภทสำหรับนักเรียน

 • ร่วมเสนอไอเดียเจ๋ง ๆ ที่คิดว่าสามารถช่วยเหลือหรือพัฒนาธุรกิจต่าง ๆสิ่งที่ผู้ผ่านเข้ารอบคัดเลือกจะได้รับ
1. รับ Certificate จาก BOTNOI

2. ได้ฝึกอบรมฟรีจากเหล่า tech company ชื่อดัง เช่น Microsoft BOTNOI LINE EX10

3. ได้เจอกูรู business partner เช่น FWD BDMS DEPA etc.

4. มีการช่วย matching หาเพื่อนร่วม hack ในรอบถัดไป เพื่อลุ้นเงินรางวัลกฎกติกาการแข่งขันรอบไฟนอล

 • สร้างแอป/เว็บ/แพลตฟอร์ม/ปลั๊กอิน/ส่วนเสริม/โซลูชันที่มี AI เป็นส่วนหนึ่ง เพื่อแก้ปัญหาทางธุรกิจในอุตสาหกรรมที่คุณเลือก

 • การใช้บริการ OpenAI จะต้องรวมอยู่ในข้อเสนอโครงการหรือโซลูชัน

 • การใช้บริการ Microsoft Azure จะต้องรวมอยู่ในข้อเสนอโครงการหรือโซลูชัน โดยต้องมีอย่างน้อยหนึ่งบริการ

 • การใช้บริการอื่น ๆ นอก OpenAI และ Microsoft Azure ทำได้ไม่จำกัด และสามารถใช้ร่วมกับข้อเสนอโครงการหรือโซลูชันได้


กฎกติกาการสมัครเข้าร่วมแข่งขันรอบคัดเลือก เพื่อหาผู้เข้ารอบ 80 ทีม

 • การแข่งขันแบ่งออกเป็น ประเภทสำหรับบุคคลทั่วไป และ ประเภทสำหรับนักเรียน

 • ร่วมเสนอไอเดียเจ๋ง ๆ ที่คิดว่าสามารถช่วยเหลือหรือพัฒนาธุรกิจต่าง ๆสิ่งที่ผู้ผ่านเข้ารอบคัดเลือกจะได้รับ
1. รับ Certificate จาก BOTNOI

2. ได้ฝึกอบรมฟรีจากเหล่า tech company ชื่อดัง เช่น Microsoft BOTNOI LINE EX10

3. ได้เจอกูรู business partner เช่น FWD BDMS DEPA etc.

4. มีการช่วย matching หาเพื่อนร่วม hack ในรอบถัดไป เพื่อลุ้นเงินรางวัลกฎกติกาการแข่งขันรอบไฟนอล

 • สร้างแอป/เว็บ/แพลตฟอร์ม/ปลั๊กอิน/ส่วนเสริม/โซลูชันที่มี AI เป็นส่วนหนึ่ง เพื่อแก้ปัญหาทางธุรกิจในอุตสาหกรรมที่คุณเลือก

 • การใช้บริการ OpenAI จะต้องรวมอยู่ในข้อเสนอโครงการหรือโซลูชัน

 • การใช้บริการ Microsoft Azure จะต้องรวมอยู่ในข้อเสนอโครงการหรือโซลูชัน โดยต้องมีอย่างน้อยหนึ่งบริการ

 • การใช้บริการอื่น ๆ นอก OpenAI และ Microsoft Azure ทำได้ไม่จำกัด และสามารถใช้ร่วมกับข้อเสนอโครงการหรือโซลูชันได้


ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

 • บุคคลทั่วไป ไม่จำกัดอายุ ต้องเลือก 1 ใน 8 หัวข้อนี้

 • สำหรับนิสิต นักศึกษา หรือนักเรียน ที่กำลังศึกษาไม่เกินระดับปริญญาตรี ที่มีอายุระหว่าง 15-24 ปีเท่านั้น สามารถเลือกหมวดอื่นๆ นอกเหนือจาก 8 หมวดนี้ได้

 • บุคคลทั่วไป ไม่จำกัดอายุ ต้องเลือก 1 ใน 8 หัวข้อนี้

 • สำหรับนิสิต นักศึกษา หรือนักเรียน ที่กำลังศึกษาไม่เกินระดับปริญญาตรี ที่มีอายุระหว่าง 15-24 ปีเท่านั้น สามารถเลือกหมวดอื่นๆ นอกเหนือจาก 8 หมวดนี้ได้

Insurance

Healthcare and Pharmaceuticals

Retail & Commerce

Manufacturing, Automation, and Agriculture

Hospitality & Food & Beverage

Transportation & Communication

Banking

Education & ESG (Environmental Social Governance)

Healthcare and Pharmaceuticals

Insurance

Retail & Commerce

Manufacturing, Automation, and Agriculture

Hospitality & Food & Beverage

Transportation & Communication

Education & ESG (Environmental Social Governance)

Banking

Insurance

Healthcare and Pharmaceuticals

Retail & Commerce

Manufacturing, Automation, and Agriculture

Hospitality & Food & Beverage

Transportation & Communication

Education & ESG (Environmental Social Governance)

Banking

Insurance

Healthcare and Pharmaceuticals

Retail & Commerce

Manufacturing, Automation, and Agriculture

Hospitality & Food & Beverage

Transportation & Communication

Education & ESG (Environmental Social Governance)

Banking

สมัครเข้าแข่งขัน

สมัครเข้าแข่งขัน

สมัครเข้าแข่งขัน

Line Official Account

Line Official Account

Line Official Account

© Botnoi Group Co., Ltd. 2023