การแข่งขันประยุกต์ใช้ AI เพื่อพัฒนาธุรกิจ

ชิงเงินรางวัลรวมมากกว่า

300,000 THB

Botnoi OpenAI HackFest การแข่งขันการตามหาทีมนักพัฒนาที่สามารถประยุกต์ใช้ AI ในการตอบโจทย์ธุรกิจให้ได้เจ๋งที่สุด! เพื่อชิงสิทธิพิเศษ โอกาสในการต่อยอดไอเดียและการสนับสนุนจากเหล่า

พาร์ทเนอร์บริษัทชั้นนำในประเทศไทย

Botnoi OpenAI HackFest การแข่งขันการตามหาทีมนักพัฒนาที่สามารถประยุกต์ใช้ AI ในการตอบโจทย์ธุรกิจให้ได้เจ๋งที่สุด! เพื่อชิงสิทธิพิเศษ โอกาสในการต่อยอดไอเดียและการสนับสนุนจากเหล่า

พาร์ทเนอร์บริษัทชั้นนำในประเทศไทย

300,000 THB

ชิงเงินรางวัลรวมมากกว่า

การแข่งขันประยุกต์ใช้ AI เพื่อพัฒนาธุรกิจ

ชิงเงินรางวัลรวมมากกว่า

300,000 THB

Botnoi OpenAI HackFest การแข่งขันการตามหาทีมนักพัฒนาที่สามารถประยุกต์ใช้ AI ในการตอบโจทย์ธุรกิจให้ได้เจ๋งที่สุด! เพื่อชิงสิทธิพิเศษ โอกาสในการต่อยอดไอเดียและการสนับสนุนจากเหล่า

พาร์ทเนอร์บริษัทชั้นนำในประเทศไทย

Botnoi OpenAI HackFest การแข่งขันการตามหาทีมนักพัฒนาที่สามารถประยุกต์ใช้ AI ในการตอบโจทย์ธุรกิจให้ได้เจ๋งที่สุด! เพื่อชิงสิทธิพิเศษ โอกาสในการต่อยอดไอเดียและการสนับสนุนจากเหล่า

พาร์ทเนอร์บริษัทชั้นนำในประเทศไทย

300,000 THB

ชิงเงินรางวัลรวมมากกว่า

การแข่งขันประยุกต์ใช้ AI เพื่อพัฒนาธุรกิจ

ชิงเงินรางวัลรวมมากกว่า

การแข่งขันประยุกต์ใช้ AI

เพื่อพัฒนาธุรกิจ

Botnoi OpenAI HackFest การแข่งขันการตามหาทีมนักพัฒนาที่สามารถประยุกต์ใช้ AI ในการตอบโจทย์ธุรกิจให้ได้เจ๋งที่สุด! เพื่อชิงสิทธิพิเศษ โอกาสในการต่อยอดไอเดียและการสนับสนุนจากเหล่า

พาร์ทเนอร์บริษัทชั้นนำในประเทศไทย

Botnoi OpenAI HackFest การแข่งขันการตามหาทีมนักพัฒนาที่สามารถประยุกต์ใช้ AI ในการตอบโจทย์ธุรกิจให้ได้เจ๋งที่สุด! เพื่อชิงสิทธิพิเศษ โอกาสในการต่อยอดไอเดียและการสนับสนุนจากเหล่า

พาร์ทเนอร์บริษัทชั้นนำในประเทศไทย

300,000 THB

ชิงเงินรางวัลรวมมากกว่า

การแข่งขันประยุกต์ใช้ AI

เพื่อพัฒนาธุรกิจ

ชิงเงินรางวัลรวมมากกว่า

300,000 THB

Botnoi OpenAI HackFest การแข่งขันการตามหาทีมนักพัฒนาที่สามารถประยุกต์ใช้ AI ในการตอบโจทย์ธุรกิจให้ได้เจ๋งที่สุด! เพื่อชิงสิทธิพิเศษ โอกาสในการต่อยอดไอเดียและการสนับสนุนจากเหล่าพาร์ทเนอร์บริษัทชั้นนำในประเทศไทย

การแข่งขันประยุกต์ใช้ AI

เพื่อพัฒนาธุรกิจ

ชิงเงินรางวัลรวมมากกว่า

300,000 THB

Botnoi OpenAI HackFest การแข่งขันการตามหาทีมนักพัฒนาที่สามารถประยุกต์ใช้ AI ในการตอบโจทย์ธุรกิจให้ได้เจ๋งที่สุด! เพื่อชิงสิทธิพิเศษ โอกาสในการต่อยอดไอเดียและการสนับสนุนจากเหล่าพาร์ทเนอร์บริษัทชั้นนำในประเทศไทย

ขั้นตอนการสมัคร

ขั้นตอนการสมัคร

กำหนดการ

กำหนดการ

1 - 23 เม.ย.


28 เม.ย.


28 เม.ย. - 28 พ.ค.


5 มิ.ย.


5 - 30 มิ.ย.


1 ก.ค.

1 - 23 เม.ย.


28 เม.ย.


28 เม.ย. - 28 พ.ค.


5 มิ.ย.


5 - 30 มิ.ย.


1 ก.ค.

วันส่งไอเดียผลงาน


ประกาศผลทีมที่ผ่านเข้ารอบที่ 1


พัฒนาผลงานและเข้าร่วมการอบรม


ประกาศผลทีมที่ผ่านเข้ารอบที่ 2


พัฒนาผลงานและปรึกษาเมนเทอร์


วันนำเสนอผลงาน

วันส่งไอเดียผลงาน


ประกาศผลทีมที่ผ่านเข้ารอบที่ 1


พัฒนาผลงานและเข้าร่วมการอบรม


ประกาศผลทีมที่ผ่านเข้ารอบที่ 2


พัฒนาผลงานและปรึกษาเมนเทอร์


วันนำเสนอผลงาน

1 - 23 เม.ย.


28 เม.ย.


28 เม.ย. - 28 พ.ค.


5 มิ.ย.


5 - 30 มิ.ย.


1 ก.ค.

วันส่งไอเดียผลงาน


ประกาศผลทีมที่ผ่านเข้ารอบที่ 1


พัฒนาผลงานและเข้าร่วมการอบรม


ประกาศผลทีมที่ผ่านเข้ารอบที่ 2


พัฒนาผลงานและปรึกษาเมนเทอร์


วันนำเสนอผลงาน

ผู้จัดงาน

สปอนเซอร์

พาร์ทเนอร์ธุรกิจ

พาร์ทเนอร์เทคโนโลยี

FAQ

FAQ

FAQ

BOTNOI OpenAI HackFest คืออะไร?

อะไรคือจุดประสงค์ของงาน BOTNOI OpenAI HackFest?

ฉันจะเข้าร่วม BOTNOI OpenAI HackFest ได้อย่างไร?

เกณฑ์ในการตัดสินคืออะไร และมีการเลือกผู้ชนะอย่างไร?

ทีมที่ชนะจะได้รับรางวัลอะไรบ้าง?

สำหรับการลงแข่งประเภทนักเรียน/นักศึกษา จำเป็นต้องมีสมาชิกที่เป็นนักเรียน/นักศึกษากี่คนในทีม?

ถ้าไม่ได้ไปร่วมงาน KICK-OFF Events จะสามารถลงแข่งได้ไหม?

นอกจากบริการของ OpenAI และ Microsoft Azure แล้ว สามารถใช้บริการอื่น ๆ ของค่ายอื่นได้ไหม?

Training Session คืออะไร?

BOTNOI OpenAI HackFest คืออะไร?

อะไรคือจุดประสงค์ของงาน BOTNOI OpenAI HackFest?

ฉันจะเข้าร่วม BOTNOI OpenAI HackFest ได้อย่างไร?

เกณฑ์ในการตัดสินคืออะไร และมีการเลือกผู้ชนะอย่างไร?

ทีมที่ชนะจะได้รับรางวัลอะไรบ้าง?

สำหรับการลงแข่งประเภทนักเรียน/นักศึกษา จำเป็นต้องมีสมาชิกที่เป็นนักเรียน/นักศึกษากี่คนในทีม?

ถ้าไม่ได้ไปร่วมงาน KICK-OFF Events จะสามารถลงแข่งได้ไหม?

นอกจากบริการของ OpenAI และ Microsoft Azure แล้ว สามารถใช้บริการอื่น ๆ ของค่ายอื่นได้ไหม?

Training Session คืออะไร?

BOTNOI OpenAI HackFest คืออะไร?

อะไรคือจุดประสงค์ของงาน BOTNOI OpenAI HackFest?

ฉันจะเข้าร่วม BOTNOI OpenAI HackFest ได้อย่างไร?

เกณฑ์ในการตัดสินคืออะไร และมีการเลือกผู้ชนะอย่างไร?

ทีมที่ชนะจะได้รับรางวัลอะไรบ้าง?

สำหรับการลงแข่งประเภทนักเรียน/นักศึกษา จำเป็นต้องมีสมาชิกที่เป็นนักเรียน/นักศึกษากี่คนในทีม?

ถ้าไม่ได้ไปร่วมงาน KICK-OFF Events จะสามารถลงแข่งได้ไหม?

นอกจากบริการของ OpenAI และ Microsoft Azure แล้ว สามารถใช้บริการอื่น ๆ ของค่ายอื่นได้ไหม?

Training Session คืออะไร?

BOTNOI OpenAI HackFest คืออะไร?

อะไรคือจุดประสงค์ของงาน BOTNOI OpenAI HackFest?

ฉันจะเข้าร่วม BOTNOI OpenAI HackFest ได้อย่างไร?

เกณฑ์ในการตัดสินคืออะไร และมีการเลือกผู้ชนะอย่างไร?

ทีมที่ชนะจะได้รับรางวัลอะไรบ้าง?

สำหรับการลงแข่งประเภทนักเรียน/นักศึกษา จำเป็นต้องมีสมาชิกที่เป็นนักเรียน/นักศึกษากี่คนในทีม?

ถ้าไม่ได้ไปร่วมงาน KICK-OFF Events จะสามารถลงแข่งได้ไหม?

นอกจากบริการของ OpenAI และ Microsoft Azure แล้ว สามารถใช้บริการอื่น ๆ ของค่ายอื่นได้ไหม?

Training Session คืออะไร?

สมัครเข้าแข่งขัน

สมัครเข้าแข่งขัน

สมัครเข้าแข่งขัน

Line Official Account

Line Official Account

Line Official Account

© Botnoi Group Co., Ltd. 2023